Solidar Fonder

Fondbolaget med aktiv förvaltning och historiskt god avkastning till konkurrenskraftiga avgifter. Här hittar du information om fondernas förvaltning och dess utveckling.