Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Fondtorg för ISK / Om ISK fonder / Coeli Frontier Markets Lux R SEK

Coeli Frontier Markets Lux R SEK

Fonden Coeli Frontier Markets Lux R SEK investerar huvudsakligen direkt och indirekt (fonder, börshandlade fonder (ETF:er), warranter, derivat) i aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden kan inneha, som komplement, penningmarknadsinstrument med kort löptid, likvida medel och obligationer. 

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen direkt och indirekt (fonder, börshandlade fonder (ETF:er), warranter, derivat) i aktier och aktierelaterade värdepapper. Emittenter av dessa värdepapper kommer att ha sitt huvudkontor eller genomföra huvuddelen av sin verksamhet i gränsmarknadsländer. Upp till 30 % av fondens nettotillgångar kan investeras i aktier noterade utanför gränsmarknader som drar nytta av efterfrågan från gränsmarknadsländer.

I linje med ovanstående, kan aktieexponering även uppnås genom börshandlade fonder med exponering mot de ovan nämnda marknaderna och, i begränsad omfattning, genom investeringar i konvertibler. Fonden kan inneha, som komplement, penningmarknadsinstrument med kort löptid, likvida medel och obligationer.

Kategori

Frontier Markets

Typ

Alpha - dvs. fonder som har som mål att slå index 

Jämförelseindex

MSCI Frontier Markets  

Risk (mellan 1-7)

Risk: 5

 
Vill du veta mer?

Gå till fondtorg för ISK och klicka på plustecknet för fonden

Läs mer om Coeli Frontier Markets Lux R SEK på Morningstar.se