Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Fondtorg för ISK / Om ISK fonder / Solidar Spar Aggressiv

Solidar Spar Aggressiv

Solidar Spar Aggressiv är en global fond som placerar över hela världen. Solidars förvaltarteam väljer ut de marknader som de anser vara viktigast. Målsättningen är att över tid ha en något högre risknivå än den globala aktiemarknadenFonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst fem år.

Placeringsinriktning

Fonden har normalt cirka 100 % investerat mot aktiemarknaderna. Vanligtvis lång sparhorisont, minst 5 år. I fonden används hävstång för att förstärka effekten på aktiemarknaden. 

Solidar Spar Aggressiv (fonden) är en matarfond som investerar minst 85 procent i mottagarfonden (mottagarfonden) Master Aggressiv. Mottagarfonden är en svensk värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder. Fonden har, utöver investeringar i mottagarfonden, dessutom rätt att handla med derivatinstrument såsom exempelvis optioner och terminer i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden.

Typ

Alpha - dvs. är fonder som har som mål att slå index 

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR SEK

Risk (mellan 1-7)

Risk/avkastningsprofil: 6

 
Vill du veta mer?

Gå till fondtorg för ISK och klicka på plustecknet för fonden

Läs om Solidar Spar Aggressiv på Morningstar.se