Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Fondtorg för ISK / Om ISK fonder / SPP Penningmarknadsfond

SPP Penningmarknadsfond

SPP Penningmarknadsfond är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument

Placeringsinriktning

SPP Penningmarknadsfond är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor, huvudsakligen utgivna av nordiska emittenter. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, (lägst S&P BBB-). Fonden har tillstånd att placera mer än 35 procent av fondförmögenheten i skuldförbindelser utgivna av den svenska staten. 

Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär att fonden inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Kategori

Ränte - SEK penningmarknad

Typ

Alpha - dvs. fonder som har som mål att slå index 

Jämförelseindex

Citi SEK EuroDep 3 Mon SEK  

Risk (mellan 1-7)

Risk: 1

 
Vill du veta mer?

Gå till fondtorg för ISK och klicka på plustecknet för fonden

Läs om SPP Penningmarknadsfond på Morningstar.se