Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Fondtorg för ISK / Urvalsprinciper fondtorg ISK

Urvalsprinciper - fondtorg för ISK

Solidars förvaltarteam gör noggrant både en kvantitativ och kvalitativ analys av fonder som finns på samtliga relevanta marknader: penningmarknaden, obligationsmarknaden, globala marknaden, hedgemarknaden, råvarumarknaden, Europa, USA, Asien, Japan, Sverige och Emerging markets.

Kvantitativ analys

I en kvantitativ analys jämför Solidar förvaltarteam fonder med hjälp av nyckel­tal, som till exempel historisk riskjusterad avkastning efter avgift, förvaltningserfarenhet samt om­sättnings­­hastighet. De bästa fonderna inom kategorierna ovan tar vi vidare till en kvalitativ analys.

Kvalitativ analys

I vår kvalitativa analys skapar vi oss en uppfattning om respektive fonds kvalitet. Vi tittar vi på de ”mjuka värdena” som organisation, förvaltningsteam, investeringsprocess och riskhantering för respektive fond. Frågeformulär analyseras och fondmöten samt intervjuer genomförs med respektive fonds förvaltarteam.

Det är viktigt för oss att fonderna förvaltas av bra förvaltare och att en investeringsfilosofi och process för riskkontroll finns. Vi tittar också på vilka system som förvaltarna använder för att sköta sina åtaganden, kostnadsstruktur för fonden och hur fondförvaltarna ser på begreppen ”etiska investeringar” (att välja bort icke etiska fonder) samt ”ansvarsfulla och hållbara in­vesteringar” (att välja in lämpliga investeringar). Sist men inte minst hur man som fondförvaltare försöker påverka investeringarna att bli hållbara. 

Det är viktigt för oss att fonderna förvaltas av bra förvaltare och att en investeringsfilosofi och process för riskkontroll finns.

Säger Patrik Johansson, VD Solidar Fonder AB

Fondurvalet

Efter noggrann kvantitativ och kvalitativ analys har således ett antal fonder valts ut, vilka presenteras på vårt fondtorg för ISK.