Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Kapitalförvaltning / Fondstruktur

Fondstruktur – matar- och mottagarfonder

Möjligheten att tillämpa så kallade matar- och mottagarfonder tillkom 2010 med det nya UCITs IV-direktivet som implementerades i Lagen om Värdepappersfonder under 2011. Företeelsen är visserligen mycket äldre än så, men nu kom den också att inkluderas i lagstiftningen för värdepappersfonder. Sedan 2012 ingår de flesta av Solidars fonder i en matar-mottagarfondstruktur.

En matarfond är en värdepappersfond som huvudsakligen finns tillgänglig för spararna på olika fondplattformar (premiepensionen, fondförsäkringsbolagen eller direktinvesteringar hos Solidar). Matarfonden placerar spararnas kapital antingen i fondens kassa eller i fondandelar i en särskild mottagarfond. Som regel investeras ca 98-99 procent i mottagarfondens andelar.

En mottagarfond är en fond med särskild placeringsinriktning, t ex globala aktier. Fonden har sina egna placeringsbestämmelser och ska förvaltas efter bästa möjliga förmåga av fondbolaget. Fondens egenskaper avseende avkastning, risk och förvaltningsavgift får direkt genomslag för investerarna i matarfonden eftersom denna som regel är fullinvesterad i mottagarfonden. 

Fördelar med matar- och mottagarfonder

Det finns ett antal fördelar med denna fondstruktur och dessa är:

Separerad distribution och förvaltning

Genom att matarfonden utgör "verktyget" för distribution, kan mottagarfonden optimeras som enbart ett "förvaltningsverktyg". Kundflöden från olika sparformer kan enkelt tas emot i den kassa som ligger i matarfonden. Endast om summan av köp och försäljningar leder till att denna kassa blir för stor eller för liten, behöver flödet gå vidare till mottagarfonden. Detta innebär bland annat att investeringsverksamheten i mottagarfonden inte påverkas i onödan av mindre beloppsflöden.

Lägre andel fasta kostnader

Institutionell investeringsverksamhet kräver oftast en viss kritisk massa för att vara effektiv. En nystartad fond – eller en fond som inte attraherar stora mängder kapital över tid – riskerar att få problem med höga andelar fasta kostnader som belastar avkastningen för mycket. Att skapa kostnadseffektivitet även för mindre fonder var också en av huvudanledningarna till att lagstiftarna inkluderade matar- och mottagarfondsbegreppet i UCITS IV-regelverket 2010.

Hanterar förändringar

Fondförvaltning är en verksamhet i ständig förändring. Givetvis kommer de finansiella marknaderna alltid att röra på sig men också andra faktorer som regelverk, distributionsfrågor och produktutveckling gör att fondverksamhet inte kan vara statisk. I annat fall riskerar den att bli omodern och i värsta fall leverera sämre avkastning till sina investerare. Fondprodukterna måste ständigt ses över och utvecklas. Genom att behålla matarfonden intakt, så kan sådan utveckling och en mängd olika förändringar ske i Mottagarfonden utan att spararna i Matarfonden påverkas.

Effektiv konkurrens

Ett bankoberoende fondbolag har vanligen många olika samarbetspartners. Samarbetena kan gälla för allt från infrastruktur och stödtjänster till distribution och handel. Solidars strategi är att inte bygga in sig i samarbeten som det sedan kan vara svårt att ta sig ur. Att konkurrensutsätta samarbetspartners och över tid kunna ge fondandelsägarna bästa möjliga resultat och effektivitet i förvaltningen är ett måste för en mindre aktör i konkurrensen med stora banker. Strukturen med matar- och mottagarfonder ger här betydligt större flexibilitet genom möjligheten att byta och förändra mottagarfonder, med matarfonderna intakta.

Kontinuitet och transparens

Transparens kring historik är viktigt för spararen och matar- och mottagarfondstrukturen ger en mer långsiktig och kontinuerlig transparens. Om mottagarfonden skulle bytas ut eller utvecklas är investerarna oförändrat investerade i matarfonden. Det innebär att historisk avkastning och annan information om fonden förblir intakt och att kunderna enkelt kan utvärdera sina fonder över tid. All information om innehav i både matar- och mottagarfonder redovisas på Solidars hemsida. Avgifter för spararen redovisas alltid genom att de läggs ihop för både matar- och mottagarfonderna.