Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Finansiell information / Kapitaltäckning

Kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och riskhantering avser sådan information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013.

I enlighet med tillämpliga regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska information angående kapitaltäckning lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på Solidars hemsida alternativt publiceras i årsredovisning eller delårsrapporter.

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning