Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter (PUL)

För Solidar är korrekt behandling av uppgifter om kunder en prioriterad fråga. Vid behandling av personuppgifter följer Solidar personuppgiftslagen (1998:204). Bolagen inom Solidarkoncernen lagrar uppgifter om kunder som lämnas genom kundansökan, lämnas i andra kontakter med företaget och insamlas från eller samkörs med andra register, t.ex. SPAR. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Personuppgifter insamlas och registreras för Solidarbolagens verksamhetsbehov, för att kunna tillhandahålla webbplatsen, för att kunna adressera information till kunden om Solidars verksamhet, för att kunna administrera och utveckla webbplatsen, för att kunna göra personliga anpassningar av webbplatsen, för att kunna göra kundanalyser samt i marknadsförings-, metodutvecklings- och affärsutvecklingssyften.

Solidar anlitar underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner, som t.ex. marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Solidar. Solidar behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Solidars underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Solidar. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Solidar.

Som kund så samtycker du genom ingående av avtal till att personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan och även att personuppgifter kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Solidar Pension AB, Solidar Fonder AB och Solidar Liv Försäkring AB är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen. Alla vars personuppgifter är registrerade av Solidar har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära besked om vilka personuppgifter som behandlas. Den som är registrerad har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras samt att anmäla att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring.