Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Insättningsgarantin

Insättningsgarantin

Läs om hur den statliga insättningsgarantin skyddar dig om ett institut går i konkurs och om vad insättningsgarantin omfattar.

Insättningsgarantin innebär att:

  • Staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.
  • Du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.
  • Varje kund har rätt till ersättning för belopp som motsvarar högst 100 000 euro. 
  • Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag bolaget försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida

Solidar Pension AB (Solidar) har tillstånd att förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet. Det innebär att kontanter inte förvaras direkt hos Solidar utan på klientmedelskonto hos ett förvaringsinstitut.

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in av exempelvis ett värdepappersbolag för flera kunders räkning på samma konto. Huvudregeln för ett klientmedelskonto är att de bakomliggande ägarna till pengarna vardera kan få ersättning upp till det maximala beloppet. Det innebär att du som har ett investeringssparkonto hos Solidar omfattas av insättningsgarantin indirekt.

Om Solidar skulle gå i konkurs så berörs inte Solidars ISK-kunders kontanta medel alls eftersom pengarna förvaras på klientmedelskontot. Om förvaringsinstitutet går i konkurs så omfattas Solidars kunders insatta medel av insättningsgarantin på grund av att förvaringsinstitutet är ansluten till insättningsgarantin.