Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Klagomålshantering

Klagomålspolicy

Vi har särskilda rutiner för att kunna bemöta och hantera de eventuella problem som du kan råka ut för som kund på bästa möjliga sätt. 

I första hand kontaktar du klagomålsansvarig på Solidar

Vi strävar efter att hantera alla klagomålsärenden skyndsamt, vilket i normalfallet innebär under 14 dagar. Skulle handläggningen dra ut på tiden mer än 14 dagar kommer vi hålla dig underrättad om handläggningen och anledningen till dröjsmålet. Om vi inte kan gå dina synpunkter till mötes i alla situationer har du alltid rätt att få veta varför.

Adress till klagomålsansvarig på Solidar

Solidar
Att: Klagomålsansvarig
Box 3194
903 04 Umeå

Allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter

Våra rutiner avseende klagomål kan erhållas per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:23

Andra instanser som kan vägleda och hjälpa dig som kund

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter att vi bemött ett klagomålsärende ändå känner dig osäker, kan du få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. De prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare opartiskt och utan kostnad.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00

www.arn.se 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan även kontakta rådgivningsbyråerna Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som utan kostnad ger dig vägledning i konkreta ärenden som avser bank-, finans och försäkringsområdet. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Konsumenternas Försäkringsbyrå ger dig hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring mellan konsumenter och försäkringsbolag i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av nämnden. 

Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se