Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Mifid och kundkategorisering

Kundkategorisering och bästa möjliga resultat

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som gör transaktioner på värdepappersmarknaden delas in i olika kundkategorier. Solidar kategoriserar alla kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Denna kundgrupp omfattas av den högsta skyddsnivån, vilket bland annat innebär att Solidar har en utökad skyldighet att lämna information om risker och kostnader. Solidar vidtar också alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga orderutförande åt våra kunder.

Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som gör transaktioner på värdepappersmarknaden, t.ex. handlar med finansiella instrument, delas in i olika kundkategorier. Alla kunder till Solidar indelas i någon av följande grupper för att vi ska kunna anpassa skyddsnivån för varje kund:

(a) Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag)
(b) Professionell kund (vanligtvis institutionella investerare och stora företag)
(c) Jämbördig motpart (vanligtvis andra finansiella institut)

Solidar kategoriserar alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Kund i denna grupp omfattas av den högsta skyddsnivån vilket bland annat innebär att Solidar har en utökad skyldighet att lämna information om risker och kostnader. När vi tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning gör vi en lämplighetsbedömning mot bakgrund av kundens syfte med investeringen, ekonomiska situation samt erfarenhet och kunskap om tjänsten.

Som kund har du möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att skyddsnivån minskar.

Bästa möjliga resultat vid orderutförande 

Reglerna i lagen om värdepappersmarknaden innebär vidare att ett värdepappersbolag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på bland annat pris, kostnad och snabbhet. Solidar Pension lägger bland annat order om fondbyten åt sina kunder. Detta uppdrag utförs så att våra kunder enligt vår bedömning och förmåga ska erhålla bästa möjliga resultat.

Riktlinjer för utförande av order (pdf)

Mifid

Ett gemensamt regelverk för värdepappershandeln i Sverige och övriga EU-länder, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) eller direktivet för finansiella instrument, gör det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna. Avsikten med MiFID är bland annat att öka konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden och - inte minst - stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

Lagen om värdepappersmarknaden gäller från 1 november 2007. Den 3 januari 2018 förstärktes lagen ytterligare då MiFID II infördes i Europa. Lagförändringen har som underliggande syfte att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

Läs mer om Mifid på www.fi.se