Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du se Solidar Liv Försäkring AB:s rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR). Det nya regelverket för försäkringsföretag, Solvens 2, trädde i kraft den 1 januari 2016.

Rapporten vänder sig till bolagets kunder och ger en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning. Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för bolagets system för företagsstyrning (som inkluderar internkontroll och riskhantering) vilket säkerställer att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Bolagets kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav är beräknade i enligt med Försäkringsrörelselagens (FRL 2010:2043) regler. Solvenskapitalkravet har beräknats enligt standardformeln som är den vanligaste beräkningsformeln för försäkringsbolag. Bolagets kapitalsituation är på en betryggande nivå. Läs hela rapporten i dokumentet nedan.

Rapport om solvens och finansiell ställning – Solidar Liv Försäkring (pdf)