Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag

Solidar Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag.

Syftet med koden är att främja en sund fondverksamhet och värna om förtroendet för fondbranschen. Koden innehåller bestämmelser avseende bland annat intressekonflikter, affärspartners och handel med fondandelar.

Bestämmelserna i koden går utöver det som anges i lag och andra författningar och bygger på principen följa eller förklara. Det innebär att avvikelser från koden kan göras, men dessa avvikelser ska förklaras.