Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Legal information / Tillstånd

Tillstånd att bedriva verksamhet

Bolag inom Solidarkoncernen har rätt att bedriva verksamhet enligt tillstånd från Finansinspektionen och här har vi samlat de tillstånd som bolagen har.

Solidar Pension AB

Solidar Pension AB har tillstånd att bedriva följande verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden liksom lagen om försäkringsförmedling;

- mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
- utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
- diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
- förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
- förvaltning av fondandelar,
- investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 
- försäkringsförmedling inom samtliga livförsäkringsklasser, och
- försäkringsförmedling inom följande skadeförsäkringsklasser: olycksfall och sjukdom,
- försäkringsförmedling inom annan förmögenhetsskada. 

Solidar Liv Försäkring AB

Solidar Liv Försäkring AB har tillstånd att bedriva direkt och indirekt livförsäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen.

Solidar Fonder AB

Solidar Fonder AB har tillstånd att bedriva;

- fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder,
- diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt lagen om värdepappersmarknaden, och
- investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument enligt lagen om värdepappersmarknaden

Kontaktuppgifter Finansinspektionen

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se

www.fi.se