Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / Organisation och bolag

Koncernen Solidar 

Koncernen Solidar består i dag av moderbolaget Solidar AB och av dotterbolagen Solidar Pension AB, Solidar Fonder AB och Solidar Liv Försäkring AB. I moderbolaget Solidar AB finns de koncerngemensamma supportfunktionerna. Totalt har koncernen ett 70-tal anställda, cirka 130.000 kunder och förvaltar över 25 miljarder kronor. 

Solidar AB

Solidar AB är moderbolaget i koncernen och ansvarar för de affärsstödjande supportfunktionerna som Ekonomi, IT, HR, Marknad, Risk och Compliance.

Solidar Pension AB

Solidar Pension AB är ett pensionsbolag som startade 2003 och har tillstånd från svenska Finansinspektionen att bedriva verksamhet. Solidar Pension ansvarar för distribution, rådgivning och kundrelationerna i koncernen. Här erbjuder vi kunderna kartläggning och prognos av pensionen, vi erbjuder en aktiv förvaltning, andra sparformer samt personförsäkringar och olika trygghetslösningar. I Solidar Pension ingår kundtjänst, våra licensierade rådgivare, förmedlingsansvariga och försäljningsverksamheten. Våra medarbetare är licensierade och har SwedSec, InsureSec samt certifikat för livförsäkringsförmedling och certifikat för placeringsrådgivning.

Solidar Fonder AB

Solidar Fonder AB är ett fondbolag under svenska Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Solidar Fonder är också medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk kod för fondbolag. Koden har som syfte att främja en sund fondverksamhet och värna om förtroendet för fondbranschen. Solidar Fonder har drygt 25 miljarder kronor i förvaltat kapital.

I Solidar Fonder finns vårt förvaltarteam med gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning och vår fondadministration. De arbetar aktivt varje dag för att ge våra kunder högsta möjliga avkastning kombinerat med god diversifiering och en väl avvägd risknivå.

Solidar Liv Försäkring AB

Solidar Liv Försäkring AB är ett livbolag som startade 1 juli 2014 och har tillstånd från Finansinspektionen. Genom livbolaget erbjuder vi personförsäkringar som till exempel efterlevandeskydd och olycksfalls- och buffertförsäkring för att skapa en tryggare ekonomisk framtid för kunden.

I Solidar Liv Försäkring kommer vi fortsätta utveckla nya kunderbjudanden anpassade utifrån kundernas livssituation. Livbolagets tjänster erbjuds till kund via systerbolaget Solidar Pension i kombinationen pension, sparande och trygghetslösningar.

Organisationsnummer:

Solidar AB: 556688-8490
Solidar Fonder AB: 556567-1756
Solidar Pension AB: 556648-5776
Solidar Liv Försäkring AB: 556740-1590