Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om Solidar

"Det handlar helt enkelt om att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna till en tryggare ekonomisk framtid"
Om Solidar / PRI - Principles for Responsibe Investments

Solidar stödjer PRI

Solidar Fonder AB stödjer PRI vilket innebär att bolaget ska följa FN:s initiativ om ansvarsfulla investeringar. PRI (Principles for Responsible Investments) är ett initiativ som tagits av FN för att öka förståelsen och samarbetet kring ansvarsfulla investeringar.

Detta innebär att vi ska arbeta utifrån de sex principer som sammanfattar vad som förväntas av de bolag som undertecknat PRI, vilket är:

  • Vi ska beakta miljö, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö- och samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de bolag som vi investerar i.
  • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om PRI på www.unpri.org

 

"Solidar tar ett aktivt och beslutsamt steg som ansvarsfull investerare. Genom att skriva under PRI tar vi ett viktigt steg framåt genom att utveckla hela vårt utbud av fonder mot ansvarsfulla investeringar

Säger Patrik Johansson, vd Solidar Fonder AB