Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd

Du som har tecknat en livförsäkring med efterlevandeskydd är försäkrad med ett belopp som motsvarar det värde du har på ditt premiepensionskonto upp till visst bestämt belopp. Det innebär att om du avlider så får din familj pengar som motsvarar hela eller delar av det belopp som du har sparat ihop på ditt premiepensionskonto.

Har du vår tjänst Solidarboxen där efterlevandeskydd 80 prisbasbelopp ingår så gäller följande:

 • Förmånstagare är maka/make, registrerad partner, sambo, egna barn i första led under 18 år
 • Ersätter upp till motsvarande cirka 3 500 000 kronor (80 prisbasbelopp)
 • Ersätter alltid minst 100 000 kronor
 • Barnskydd på cirka 22 000 kronor (0,5 prisbasbelopp) ingår (barn upp till 18 år)
 • Gäller tills du fyller 67 år
 • Försäkringsersättningen trappas av med 5 procent per år från 55 års ålder

Har du vår tjänst Solidarboxen där efterlevandeskydd 100 000 kronor ingår så gäller följande:

 • Förmånstagare är maka/make, registrerad partner, sambo, egna barn i första led under 18 år
 • Ersätter upp till 100 000 kronor om den försäkrade är 54 år eller yngre
 • Ersätter upp till 50 000 kronor om den försäkrade är mellan 55 och 60 år
 • Barnskydd på cirka 22 000 kronor (0,5 prisbasbelopp) ingår (barn upp till 18 år)
 • Gäller tills du fyller 61 år

Från och med 61 år har du möjlighet att teckna efterlevandeskydd inom det allmänna pensionssystemet.