Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Frivillig grupplivförsäkring (FGL)

Frivillig grupplivförsäkring

Den frivilliga grupplivförsäkringen (FGL) ger ersättning vid dödsfall för dig som är angiven som försäkrad i försäkringsbrevet. Ersättningen betalas ut till din maka/make eller sambo. Om maka/make eller sambo inte finns betalas ersättningen till dina arvingar.

Vad gäller FGL för?

  • Försäkringen betalar ersättning om du avlider under försäkringstiden.
  • Den betalar också ut ersättning om ditt arvsberättigade barn avlider innan utgången av den månad barnet fyller 18 år.
  • Även dödfött barn som avlidit efter utgången av havandeskapsvecka 22 omfattas av barnskyddet.

Utländskt barn, som du avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att det finns ett medgivande enligt socialtjänstlagen.

Vad gäller FGL inte för?

  • Försäkringen ersätter inte dödsfall orsakade av självmord under det första försäkringsåret.
  • Ett barn omfattas inte av barnskyddet om barnet vid den tidpunkt då livförsäkringen träder i kraft vårdas på sjukvårdsinrättning på grund av sjukdom.

Frivillig grupplivförsäkring gör att dina anhöriga får extra, skattefri, ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som betalas ut om du avlider.

Säger Lars-Einar Petterson, VD Solidar Liv Försäkring AB.