Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension

Skatt på ISK 2018 – ett räkneexempel

När man pratar med någon om skatt på ISK så är det många ord och termer som man får höra. Du kanske har hört talas om kapitalunderlag, schablonintäkt och schablonskatt? Stanna kvar om du är intresserad, så förklarar vi hur allt hänger ihop.

Steg 1. Räkna fram ditt totala värde på ditt ISK

Börja med att ta värdet på ditt ISK-konto vid ingången av varje kvartal. Du ska också ta med insättningar som du gjort under kvartalet.

För att illustrera så gör vi följande antaganden:

  • Du har 5 000 kr insatt på ditt konto och 1 000 kr i fonder den 1 januari. Totalt har du alltså 6 000 kr i värde den 1 januari.
  • Under första kvartalet gör du en insättning på 2 000 kr samtidigt som värdet på fonderna har ökat. Vi antar att ditt totala värde när andra kvartalet börjar den 1 april är 8 200 kr.
  • Under andra kvartalet görs inga insättningar men fonderna ökar i värde. Värdet den 1 juli är 9 000 kr.
  • Det tredje kvartalet sätter du in 3 000 kr och fonderna ökar ytterligare i värde. Det totala värdet på ditt konto är den 1 oktober 12 000 kr.
  • Under årets sista kvartal gör du ännu en insättning på 1 000 kr.

Nu kan du börja räkna

Du lägger ihop det totala kontovärdet varje kvartal som är: 6 000 + 8 200 + 9 000 + 12 000 = 35 200 kr
Därefter summerar du alla insättningar som du gjort under året: 2 000 + 3 000 + 1 000 = 6 000 kr

Steg 2. Kapitalunderlaget

Nu räknar du fram ditt kapitalunderlag. Det är en fjärdedel av årets totala kontovärde och alla årets insättningar.

(35 200 kr + 6 000 kr) / 4 = 10 300 kr

Steg 3. Schablonintäkten

Multiplicera kapitalunderlaget med (statslåneräntan 30 november året innan* + räntepåslaget 1 % dvs 0,49 % + 1 % = 1,49 %) så får du fram din schablonintäkt.

Schablonintäkten = 10 300 kr x 0,0149 = 153,47 kr dvs ca 153 kr 

Steg 4. Schablonskatten

Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital, alltså med 30 procent. Det är den skatten som kallas schablonskatt och den summa som du betalar. 153 kr x 0,30 = 45,90 kr dvs ca 46 kr

Skatten blev alltså endast 46 kr. 

 

Ett annat alternativ är att utgå från den skatt på ISK (0,45 % för 2018) som staten bestämt. I så fall får du fram skatten så här: Kapitalunderlaget 10 300 kr x 0,45 % = dvs ca 46 kr  

* Statslåneräntan har höjts från 0,27 % den 30 november 2016 till 0,49 % den 30 november 2017.