Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Investeringssparkonto (ISK) / Spara vidare försäkring ISK

Spara vidare försäkring ISK

Ett investeringssparkonto (ISK) hos Solidar kan kombineras med en Spara vidare försäkring. Du försäkrar då ditt ISK-sparande om du skulle bli ofrivilligt arbetslös på heltid, drabbas av arbetsoförmåga på heltid eller behöver ägna din tid åt vård av nära anhörig. 

Du som tecknar ett investeringssparkonto (ISK) hos Solidar får automatiskt en spara vidare försäkring, som ingår kostnadsfritt i 3 månader. 

Försäkringsstart

  • Försäkringen börjar gälla från dag som står angiven i försäkringsbrevet, under förutsättning att försäkringspremien betalats senast på första premieförfallodagen.

Tecknande och uppsägning

  • Försäkringen tecknas för en (1) månad i taget och förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs upp. Försäkringen kan när som helst sägas upp av den försäkrade. Försäkringen upphör vid första månadsskiftet efter uppsägningen.

Om försäkringsbelopp och betalning

  • Ditt månadssparande i ISK är ditt försäkringsbelopp. Du kan försäkra minst 500 kr och maximalt 10 000 kr per månad.
  • De första tre månaderna är spara vidare försäkringen kostnadsfri. Därefter sker betalning den 28:e varje månad via autogiro. Om autogirodragning misslyckas utgår en påminnelsefaktura som förfaller efter 14 dagar. Därefter avslutas försäkringen automatiskt.
  • Efter 3 månader är försäkringspremien 4 % av försäkringsbeloppet, dvs 20 kr per månad för 500 kr och 40 kr per månad för 1 000 kr osv.

Kvalificeringsperiod, ersättning och karenstid

  • Rätten till ersättning gäller dock först vid skada som inträffar efter en kvalificeringsperiod som är 30 dagar avseende arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.
  • Vad försäkringen ersätter: Försäkringen lämnar ersättning vid hel arbetslöshet, hel arbetsoförmåga/vård av nära anhörig p.g.a. sjukdom/olycksfall, med valt försäkringsbelopp under högst 6 månader. Försäkringen gäller med 30 dagars karens, vilket innebär att ersättningen betalas från dag 31. 

Försäkringsförmedlare och försäkringsgivare

  • Försäkringsförmedlare är Solidar Pension AB, org nr 556648-5776, info@solidar.se, telefon: 090-70 09 70
  • Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, org nr 516407-0384, Box 3031, 103 61 Stockholm, en filial till Gjensidige Forsikring ASA Norge

Skador

  • Skador anmäls till Gjensidige Försäkring, specialskador@gjensidige.se, telefon: 0771-14 11 00 måndag-fredag kl 8.30-16.00. Fax 08-792 29 10. Box 3031, 103 61 Stockholm

Frågor

Har du frågor angående försäkringen, ring Solidar kundcenter på 090-70 09 70.

Läs mer i Förköpsinformation – Spara vidare försäkring för ISK

Läs mer i Försäkringsvillkor – Spara vidare försäkring