Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Livförsäkring / Vanliga frågor livförsäkring

Frågor och svar om livförsäkring

Här kan du hitta svaret på de vanligaste frågorna vi får om livförsäkring. Hittar du inte svaret? Chatta med oss!

  • Förmånstagare är den som ska få pengarna vid dödsfall.  Du väljer fritt vem det ska vara.  I denna typ av försäkring kan både fysiska och juridiska personer vara förmånstagare.

  • För att kunna teckna livförsäkringen måste en hälsodeklaration alltid besvaras. Om du har någon sjukdom eller skada sedan tidigare kan det påverka försäkringens premie. Uppgifterna om din hälsa är sekretessbelagda. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att försäkringen blir ogiltig vid dödsfall.

  • Premien baseras på din ålder vid teckningstillfället samt valt försäkringsbelopp. Hög ålder och högt försäkringsbelopp ger hög premie. Premien kan också höjas efter att du svarat på frågorna i hälsodeklarationen. Vissa sjukdomsrisker kan ge förhöjd premie. Är du rökare så får du också betala en högre premie. Premien justeras årligen beroende på din ålder. Premien betalas alltid månadsvis via autogiro.

  • Ja. Uppge namn och personnummer om det finns, annars födelsedatum och eventuell kompletterande information så att vi kan säkerställa att det är rätt person som gör anspråk på försäkringsbeloppet.

  • Din livförsäkring upphör den dag du fyller 75 år.

  • Nej, din livförsäkring baseras på din hälsodeklaration som du gjorde när du tecknade försäkringen. Solidar kan inte säga upp eller förändra villkoren i din försäkring om du blir sjuk senare i livet.

  • Du kan annullera/säga upp din försäkring när du vill. Vid nyteckning så har du alltid 30 dagars ångerrätt och har då rätt att få tillbaka betald premie.

  • Dödsboet behöver inte göra någonting vid ett dödsfall. Solidar Liv Försäkring är skyldig att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7 §. Varje vecka gör vi en kontroll mot Skatteverkets databas (SPAR) och får då fram vilka av våra kunder som avlidit den senaste veckan. Vi skickar sedan ett brev till dödsboet/förmånstagare med uppmaning om att skicka in en dödsfallsanmälan till oss.

  • Utbetalt försäkringsbelopp är fritt från inkomstskatt. Du betalar försäkringen med skattade pengar. Försäkringen tillhör skatteklass: K (Kapitalförsäkring).