Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Rådgivning / Om rådgivning

Om rådgivning

Rådgivning innebär att du som kund får en individuell utvärdering av din situation genom en så kallad lämplighetsbedömning och en kundkännedom. Rådgivaren förklarar, guidar och överför också kunskap till dig och dokumenterar alltid all rådgivning i en investeringsdokumentation. Som kund i Solidar kategoriseras du som icke-professionell kund och du omfattas av det högsta kundskyddet.

Du får en individuell utvärdering av din situation

Rådgivning innebär att du som kund får en individuell ut­värdering av din situation – genom att rådgivaren genomför en så kallad lämplighetsbedömning och en kundkännedom. Vad som är rätt beslut för dig påverkas av en rad faktorer; din ekonomiska situation, din erfarenhet av placeringar, ditt syfte med placeringen, din riskvilja, och mycket annat. En lämplighetsbedömning och kundkännedom gör att rådgivaren kan guida dig till rätt beslut, och med regelbunden rådgivning kan rådgivaren sedan göra de justeringar som krävs om din livssituation förändras. Solidar Pension tillhandahåller rådgivning på beroende grund vilket innebär att vi tillhandahåller både egna och andras produkter. Rådgivningen sker på en allmän grund, och analysen av finansiella instrument är begränsad. Solidar Pension tillhandahåller endast s.k. okomplicerade värdepapper, främst fondandelar i UCITS-fonder, som uppfyller krav på likvid handel, transparent prissättning och informationsgivning om värdepappret.

Rådgivaren förklarar, guidar och överför kunskap

Rådgivare förklarar och sätter dig in i olika placeringsmöjlig­heter och avgifter, gällande lagar och regler och det allmänna pensionssystemet. Dessutom guidar rådgivaren dig genom konjunktur- och makroläge samt arbetsmarknadens många olika avtal som tjänstemännens, arbetarnas, statens och kommunals. Vid val av fonder ska rådgivaren också överföra kunskap om fondernas innehåll, inriktning och avgifter. Med hjälp av Solidars pensions- och trygghetsprognos kan rådgiv­aren berätta vilken pension du får vid olika tidpunkter, och hur du omfattas av sjukförsäkringar och livförsäkringar.

Dokumentation för varje steg

All rådgivning dokumenteras, och som kund får du alltid en investeringsdokumentation. Här specificeras vilket/vilka råd du fått och hur rådet motsvarar dina preferenser, mål och andra egenskaper. Rådgivning innebär också att rådgivaren hjälper dig som kund att fylla i dokument, eller guida dig på externa hemsidor för att kunna genomföra de placeringar och teckna de trygghetsförsäkringar som du fått råd om och som du bestämt dig för.

Våra kunder får högsta kundskyddet

Rådgivning kan ske vid ett tillfälle, men sker helst löpande. Du och rådgivaren kommer överens om hur ofta uppföljning­en ska genomföras. Som kund har du dessutom dagligen tillgång till rådgivare via telefon eller e-post. Du kan också få hjälp via vårt kundcenter men de kan inte lämna råd. Som kund hos Solidar kategoriseras du som icke-professionell – det betyder att du har det högsta kundskyddet. Vi är alltså även skyldiga att avråda dig från investeringar som inte matchar din lämplighetsbedömning.